Czasowniki nieregularne

Angielskie czasowniki nieregularne

W poniższej tabelce umieszczone są najpopularniejsze czasowniki nieregularne (po angielsku irregular verbs). Wszystkich czasowników nieregularnych jest trochę więcej, lecz opanowanie całej listy jest niekonieczne, i stanowiłoby duży problem. Nawet tych, wybranych czasowników nieregularnych jest dosyć sporo. Niektóre z czasowników posiadają w swojej drugiej i trzeciej formie dwie wersje pisowni, gdyż obie z nich są poprawne.  Przykładem może być tu słowo dream, które w 2 i 3 formie odmienia się dreamed lub dreamt. Nauczenie się angielskich czasowników nieregularnych jest dość mozolnym i niezbyt ciekawym procesem, lecz każdy musi przez niego przejść. A późniejsza recytacja kolejnych form stanie się wręcz przyjemnością. Co więcej, jeśli już raz zapamiętasz wszystkie czasowniki nieregularne, to potem trudno będzie je zapomnieć.

Czasowniki nieregularne

Czasownik

Past Simple
(II forma)

Past Participle
(III forma)

Polskie tłumaczenie

awake

awoke

awoken

budzić się/obudzić się

be

was, were

been

być

beat

beat

beaten

bić, pobić

become

became

become

stawać się/stać się

begin

began

begun

zaczynać/zacząć

bet

bet

bet

zakładać się/założyć się

bind

boun

bound

wiązać/zawiązać

bite

bit

bitten

gryźć/ugryźć

bleed

bled

bled

krwawić

bless

blest/blessed

blest/blessed

błogosławić/pobłogosławić

blow

blew

blown

dmuchać,wiać/dmuchnąć,powiać

break

broke

broken

łamać/złamać

bring

brought

brought

przynosić/przynieść

build

built

built

budować/zbudować

burn

burned/burnt

burned/burnt

palić/spalić

buy

bought

bought

kupować/kupić

catch

caught

caught

łapać/złapać

clothe

clad/clothed

clad/clothed

ubierać/ubrać

come

came

come

przychodzić/przyjść

cost

cost

cost

kosztować

cut

cut

cut

ciąć/uciąć

deal

dealt

dealt

załatwiać/załatwić

dig

dug

dug

kopać/wykopać(w ziemi, nie piłkę)

do

did

done

robić/zrobić

draw

drew

drawn

rysować/narysować

dream

dreamed/dreamt

dreamed/dreamt

marzyć,śnić

drive

drove

driven

jechać,prowadzić pojazd/pojechać

drink

drank

drunk

pić/wypić

eat

ate

eaten

jeść/zjeść

fall

fell

fallen

upadać/upaść

feed

fed

fed

karmić/nakarmić

feel

felt

felt

czuć się,czuć/poczuć

fight

fought

fought

walczyć

find

found

found

znajdować/znaleźć

fit

fit

fitted

pasować

fly

flew

flown

latać

forbid

forbade

forbidden

zabraniać/zabronić

forget

forgot

forgotten

zapominać/zapomnieć

forgive

forgave

forgiven

wybaczać/wybaczyć

forsake

forsook

forsaken

porzucić

freeze

froze

frozen

zamarzać/zamarznąć

get

got

gotten

dostać,dostać się

give

gave

given

dawać/dać

go

went

gone

iść,chodzić/pójść

grow

grew

grown

rosnąć,uprawiać/urosnąć

hang

hung

hung

wieszać/powiesić

hear

heard

heard

słyszeć/usłyszeć

hide

hid

hidden

chować/schować

hit

hit

hit

uderzać/uderzyć

hold

held

held

trzymać

hurt

hurt

hurt

ranić, kaleczyć/zranić,okaleczyć

keep

kept

kept

trzymać/zatrzymać

know

knew

known

wiedzieć

lay

laid

laid

kłaść/położyć

lead

led

led

prowadzić

learn

learned/learnt

learned/learnt

uczyć się

leave

left

left

ipuszczać/opuścić

lend

lent

lent

pożyczać/pożyczyć

let

let

let

pozwalać/pozwolić

lie

lay

lain

leżeć/położyć

lose

lost

lost

gubić,tracić/zgubić,stracić

make

made

made

robić,produkować/zrobić wyprodukować

mean

meant

meant

znaczyć

meet

met

met

spotykać/spotkać

mistake

mistook

mistaken

mylić/pomylić

overtake

overtook

overtaken

przejmować/przejąć

pay

paid

paid

płacić/zapłacić

put

put

put

kłaść/położyć

quit

quit

quit

rezygnować/zrezygnować

read

read

read

czytać

ride

rode

ridden

jechać,jeździć

ring

rang

rung

dzwonić/zadzownić

rise

rose

risen

wstawać,wschodzić/wstać,wzejść

run

ran

run

biegać

say

said

said

mówić/powiedzieć

see

saw

seen

widzieć

sell

sold

sold

sprzedawać/sprzedać

send

sent

sent

wysyłać/wysłać

set

set

set

ustalać,wyznaczać/ustalić,wyznaczyć

shake

shook

shaken

trząść

shave

shaved

shaved/shaven

golić/ogolić

shine

shone

shone

świecić,błyszczeć

shoot

shot

shot

strzelać/strzelić

show

showed

showed/shown

pokazywać/pokazać

shut

shut

shut

zamykać/zamknąc

sing

sang/sung

sung

śpiewać/zaśpiewać

sit

sat

sat

siedzieć/usiąść

sleep

slept

slept

spać

slide

slid

slid

ślizgać się/poślizgnąć się

smell

smelt/smelled

smelt/smelled

pachnieć,wąchać

speak

spoke

spoken

mówić/porozmawiać

spend

spent

spent

spędzać/spędzić

spill

spilled/spilt

spilled/spilt

rozlewać/rozlać

spin

spun

spun

kręcić się, kręcić

spread

spread

spread

rozprzestrzeniać/rozprzestrzenić

stand

stood

stood

stać

steal

stole

stolen

kraść/ukraść

sting

stung

stung

ukąsić

stink

stank/stunk

stunk

śmierdzieć

strike

struck

struck/strucke

strajkować, uderzać

swear

swore

sworn

zaklinać się, przysięgać

sweep

swept

swept

zamiatać/zamieść

swim

swam

swum

pływać

take

took

taken

brać/wziąć

teach

taught

taught

uczyć/nauczyć

tell

told

told

opowiadać/opowiedzieć

think

thought

thought

myśleć/pomyśleć

throw

threw

thrown

rzucać/rzucić

understand

understood

understood

rozumieć/zrozumieć

upset

upset

upset

denerwować/zdenerwować

wake

woke

woken

budzić/obudzić

wear

wore

worn

nosić na sobie

weep

wept

wept

płakać

wind

wound

wound

nakręcać

win

won

won

wygrywać/wygrać

withstand

withstood

withstood

wytrzymywać

write

wrote

written

pisać/napisać

Czasowniki nieregularne mają taką nazwę dlatego, że nie są regularne :)Czyli nie mają końcówek -d lub -ed. Nieregularne formy czasu przeszłego mają historyczne korzenie. Dawniej wszystkie angielskie czasowniki posiadały swoje nieregularne formy, co było dość kłopotliwe.

Reklama
 
 
Stronę odwiedziło już 43397 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=