Czas present simple

Informacje o czasie present simple

Czas present simple jest najprostszym(jak wskazuje sama nazwa, simple znaczy: prosty) i najczęściej używanym czasem. To jego uczymy się jako pierwszego. Jest on łatwy w tworzeniu i zastosowaniu, stąd też nauka czasu present simple przychodzi dość naturalnie.

Zastosowanie czasu present simple

Czas present simple wykorzystujemy:

- dla stanów stałych, rzeczy oczywistych i niezmiennych

np. The sky is blue – Niebo jest niebieskie.

Water is wet – Woda jest mokra.

- dla czynności rutynowych, powtarzanych regularnie, rozkładów jazdy

np. Every sunday they go to church – W każdą niedzielę oni chodzą do kościoła.

Bus arrives at 15.40 – Autobus przyjeżdża o 15.40.

- czynności i stanów trwających długi okres czasu

np. Tom lives in Chicago – Tom żyje w Chicago.

Sarah is pregnant – Sara jest w ciąży.

- przy opisywaniu cech

np. This book is very interesting – Ta książka jest bardzo ciekawa.

Mary has nice smile – Mary ma ładny uśmiech.

Budowa czasu present simple

Końcówki -s i -es

Istotą czasu present simple jest dodawanie końcówki -s lub -es do czasownika w 3 osobie liczby pojedynczej. Operator do zmienia się wtedy w does itd.

Do większości czasowników dodaje się końcówkę -s

W przypadku czasowników kończących się na -z-o, -s, sh, ch, lub x dodaje się końcówkę -es

Gdy czasowniki kończą się na literę y, zamienia się ją na i oraz dodaje -es

Zdania oznajmiające

Osoba + czasownik(w 3 os. l. poj. dodajemy końcówkę -s lub -es) + reszta zdania

Przykłady:

Sam works in McDonald’s – Sam pracuje w McDonaldzie.

They are married – Oni są małżeństwem.

Zdania pytające

Do/Does + osoba + czasownik + reszta zdania

Przykłady:

Does sam work in McDonald’s? – Czy Sam pracuje w McDonaldzie?

Are they married? – Czy oni są małżeństwem?

Zdania przeczące

Osoba + don’t lub do not + czasownik + reszta zdania

Przykłady:

Sam doesn’t work in McDonald’s – Sam nie pracuje w McDonaldzie.

They aren’t married – Oni nie są małżeństwem.

Słowa typowe dla czasu present simple

czasowniki – smell, see, hear, feel, taste, feel, forgive, hate, like, love, mind, wish, think, agree, doubt, expect, believe, consider, appear, be, belong, have, keep, matter, owe, posses

przysłówki częstotliwości – always, frequently, often, usually, sometimes, rarely, seldom, occasionally, never, every day/month/year

Budowanie zdania w czasie present simple

Liczba pojedyncza

I

live

in Warsaw.

Ja mieszkam w Warszawie.

You

live

in Warsaw.

Ty mieszkasz w Warszawie

He
She
It

lives

in Warsaw.

On/ona/ono mieszka w Warszawie.

Liczba mnoga

We
You
They

live

in Warsaw.

My mieszkamy w Warszawie.
Wy mieszkacie w Warszawie.
Oni mieszkają w Warszawie.


 

Reklama
 
 
Stronę odwiedziło już 43397 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=