Czas past simple

Informacje o czasie past simple

Czas past simple jest najprostszym i najczęściej używanym  z czasów przeszłych. Pozwala on na opowiadanie wydarzeń mających swoje miejsce w przeszłości. Sam czas past simple nie jest trudny do nauczenia, znacznie więcej problemów sprawiają natomiast używane w nim czasowniki nieregularne.

Zastosowanie czasu past simple

Czas past simple wykorzystujemy:

- do opisania czynności i zdarzeń mających miejsce w określonym czasie w przeszłości, i trwających dosyć krótki okres czasu

np. He told something – On coś powiedział.

- gdy mowa o nawykach i zwyczajach podobnych jak w czasie present simple, lecz występujących w przeszłości

np. We used to go to the cinema every Friday – W piątki zwykliśmy chodzić do kina.

- do opisywania krótkich czynności występujących po sobie jedna po drugiej w przeszłości

np. He went to shop, bought bread and milk, came back to home and made breakfast – On poszedł do sklepu, kupił chleb i mleko, wrócił do domu i zrobił śniadanie.

-  w drugim trybie warunkowym

If I was rich, I would buy fast car – Gdybym był bogaty, kupiłbym szybki samochód.

Budowa czasu past simple

Końcówki -ed i czasowniki nieregularne

W czasie past simple czasowniki przyjmują formę przeszłą, która może być regularna bądź nieregularna. Forma regularna polega na dodaniu końcówki -ed i w razie potrzeby niewielkiej modyfikacji słowa, jak np. study – studied  y zamieniamy na i. (uwaga: czasowniki zakończone literą y poprzedzone samogłoską ( -ay, -ey, -oy, uy, etc.) nie zmieniają się np. enjoy – enjoyed)

Gdy czasownik kończy się literą e, dodajemy końcówkę – d. W innych wypadkach dodajemy końcówkę -ed, np:

I played football – Grałem w piłkę nożną.

They liked apples – Oni lubili jabłka.

Gdy czasownik kończy się literą y, to zamieniamy ją na i, dodając do niej końcówkę -ed, np:

He died 2 years ago – On umarł 2 lata temu.

Gdy czasownik składa się z jednej sylaby, a na końcu ma spółgłoskę + samogłoskę + spółgłoskę, podwajamy ostatnią spółgłoskę, np:

He suddenly stopped – On nagle się zatrzymał.

Czasowniki nieregularne

Część czasowników nie występuje w formie regularnej(czyli z końcówką ed), lecz w formie nieregularnej. Tych form trzeba się po prostu nauczyć na pamięć, gdyż są one bardzo ważne i wykorzystywane w wielu czasach. Czasowniki nieregularne możesz znaleźć tutaj.

Zdania oznajmiające

Zdania oznajmiające w czasie Past Simple tworzy się podobnie jak w czasiePresent Simple. Różnią się one tylko tym, że w czasie Past Simple wykorzystuje się czasowniki w formie przeszłej.

Osoba + czasownik w formie przeszłej

Przykłady:

He smiled – On się uśmiechnął.

They went to the cinema – Oni poszli do kina.

Zdania pytające

W czasie Past Simple pytania tworzy się również podobnie jak czyni się to w czasie Present Simple, czyli używając jednego operatora. Zamiast używanych w Present Simple do i does używa się ich przeszłej formy, czyli did. Pytanie tworzy się przez wstawienie operatora did przed podmiotem zdania. Ważne jest, aby zapamiętać że w formie pytającej nie używa się już formy przeszłej czasownika, tylko jego pierwszą formę np. He liked reading books -> Did helike reading books? Jak widać forma przeszła czasownika znajduje się teraz w operatorze(did), a nie samym czasowniku.

Dla czasownika be występują formy was/were a pytania buduje się poprzez inwersję, czyli wygląda to tak:

Was/Were + osoba

W przypadku pozostałych czasowników postępuje się tak jak jest to opisane powyżej, czyli:

Did + osoba + czasownik w pierwszej formie

Przykłady:

Did he smile? – Czy on się uśmiechnął?

Did they go to the cinema? – Czy oni poszli do kina?

Zdania przeczące

Zdania przeczące w czasie Past Simple tworzy się przy pomocy operatoradid, po którym dodaje się wyraz not tworzący zaprzeczenie. Odmiennie niż w przypadku pytań operator did not umieszcza się nie przed lecz za podmiotem zdania. Poza tym czasownik zmienia swoją formę tak samo jak w pytaniach, czyli przyjmuje pierwszą formę.

Dla czasownika be:

osoba +was/were + not

Dla pozostałych czasowników:

podmiot + did not/didn’t + czasownik w I-szej formie

Przykłady:

He didn’t smile – On się nie uśmiechnął.

They didn’t go to the cinema – Oni nie poszli do kina.

Słowa typowe dla czasu past simple

Najbardziej typowymi słowami dla czasu past simple są: last week, last night, yesterday, three days ago, last weekend, on last Monday lub podanie konkretnej daty albo godziny.

Budowanie zdania w czasie past simple

Liczba pojedyncza

I

played

computer games.

Ja grałem w gry komputerowe.

You

played

computer games.

Ty grałeś w gry komputerowe.

He
She
It

played

computer games.

On grał w gry komputerowe.
Ona grała w gry komputerowe.
Ono grało w gry komputerowe.

Liczba mnoga

We
You
They

played

computer games.

My graliśmy w gry komputerowe.
Wy graliście w gry komputerowe.
Oni grali w gry komputerowe.


 

Reklama
 
 
Stronę odwiedziło już 43397 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=