Czas present perfect

Informacje o czasie present perfect

Present perfect do dość skomplikowany czas, zarówno pod względem konstrukcji jak i wymowy. Jest on jednak bardzo przydatny w wielu sytuacjach, dlatego dobrze jest się go nauczyć.

Zastosowanie czasu present perfect

Czas present perfect wykorzystujemy:

- gdy opisujemy wydarzenie lub czynność mające miejsce w nieokreślonym czasie w przeszłości, lecz obecnie widać efekty.

np. I have painted my house – Pomalowałem swój dom. (a dokładniej: mam pomalowany dom)

- do opisu stanu lub czynności, która miała miejsce w przeszłości i trwa do dzisiaj.

np. I’ve played basketball for 3 years – Gram w koszykówkę od 3 lat.

- czynności i wydarzeń które dopiero co miały miejsce.(najczęściej z użyciem just lub already)

np. Kate have just come back to home – Kate właśnie wróciła do domu.

Budowa czasu present perfect

Have/has + trzecia forma czasownika

Jako operatora w czasie present perfect używa się w zależności od osoby have lub has. Czasowniki występują w formie przeszłej, czyli mają końcówkę -ed, lub w trzeciej formie dla czasowników nieregularnych.

Zdania oznajmiające

Osoba + have/has + trzecia forma czasownika

Przykład:

He has broken his leg – On złamał nogę.

Zdania pytające

Have/has + osoba + czasownik w trzeciej formie

Przykład:

Has he broken his leg? – Czy on złamał nogę?

Zdania przeczące

Osoba + hasn’t/haven’t lub has/have not + czasownik w trzeciej formie

Przykład:

He hasn’t broken his leg.

Słowa typowe dla czasu present perfect

for, since, alrady, just, yet, never, ever

Budowanie zdania w czasie present perfect

Liczba pojedyncza

I

have done

my work.

Skończyłem swoją pracę.

You

have done

your work.

Skończyłeś swoją pracę.

He
She
It

has done

his/her/its work.

Skończył/Skończyła/Skończyło swoją pracę.

Liczba mnoga

We
You
They

have done

their work.

My skończyliśmy naszą pracę.
Wy skończyliście swoją pracę.
Oni skończyli swoją pracę.


 

Reklama
 
 
Stronę odwiedziło już 43397 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=